Young Designer Fashion Show

Düsseldorf, 2017

Fashion: Alexandra Fuks
Photo: Lyonel Stief
Make-up: Christina Dakota, Balasz Zoli
Video: Nikita Kudakov, Luiza Doll